Please wait...
建兴储存科技SSSTC-CL4 M.2 2230 NVMe PCIe 固态硬盘

CL4 M.2 2230

型号: CL4 M.2 2230
NAND Flash: 3D TLC NAND flash
规格: M.2 2230
界面: PCIe® NVMe™ Gen 4x4
循序读取: 最高 3,700 MB/s
循序写入: 最高2,600 MB/s
特色: TCG,AES
容量:128GB / 256GB / 512GB / 1TB

其它讯息 datasheet
 • 高效能
 • 低延迟 NVMe™ 传输
 • 体积小
 • TCG OPAL 2.0
 • AES-256
 • CL4 M.2 2230
  容量 128GB/256GB/512GB/1TB
  Flash 种类 BiCS FLASH™ 3D 闪存
  效能
  循序读取速度(MB/s) 最高 3,700
  循序写入速度(MB/s) 最高 1,300
  环境与可靠性
  电源需求 DC 3.3V 输入/ Max current RMS : 3A
  工作温度 0℃ - 70℃ (作业中)
  MTBF >3,000,000 小時
  兼容性
  安规认证 CE, UL, BSMI, RoHS
  技术支持 M.2 PCIe® Gen 4x4 NVMe™
  界面 PCIe® NVMe™
  规格
  规格 M.2 2242
  电源埠 M.2 DC 3.3V 输入接头
  资料端口 M.2 接头
  尺寸与重量
  尺寸 (长/宽/高) 30.0 mm x 22.0 mm x 2.30 mm
  重量 (最大) 4.5克
  技术支持
  特色 TCG,AES